fbpx

Toneco Oy:n Tietosuojaseloste

Asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste päivitetty 26.1.2024.

1. Rekisterin pitäjä

Rekisterinpitäjä: Toneco Oy
Osoite: Haagan pappilantie 2 a, 00320 Helsinki
Puhelin: 010 666 2230

Sähköpostiosoite: tietosuoja@toneco.fi

Y-tunnus: 0845125-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Reunanen, myyntijohtaja

toni.reunanen@toneco.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Toneco Oy, Audio Friends Oy ja Mainosvirta Oy käsittelevät asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa sekä sidosryhmiensä henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihimme, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään, palveluiden myyntiin sekä tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvän henkilötietojen käsittelyyn.

4. Rekisterin tietoseloste

Rekisteröidyt ovat Tonecon (Tonecon Oy:n) Audience,  First:n (Audio Friends Oy:n) ja Mainosvirran (Mainosvirta Oy) asiakkaita, jotka vierailevat yritysten toimitiloissa (Toneco Oy ja Audio Friends Oy:llä) tai Tonecon ja Audience First:n (Toneco Oy:n, Audio Friends Oy:n tai Mainosvirta Oy:n) verkkosivuilla ja saavat rekisteröinnin myötä käyttäjätilin Mvisioniin tai Toneco playeriin, Tonecon (Tonecon Oy:n) Audience,  First:n (Audio Friends Oy:n) tai Mainosvirran (Mainosvirta Oy) tuotteita tai palveluita, jättävät yhteystietoja yhteydenottolomakkeen kautta tai osallistuvat Tonecon (Tonecon Oy:n) Audience,  First:n (Audio Friends Oy:n) ja Mainosvirran (Mainosvirta Oy) toiminnan kehittämiseen antamalla palautetta tai osallistumalla asiakastutkimuksiin.

Käsiteltyjä henkilötietoja ovat nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, tilatut palvelut ja tuotteet tarkennettuine sisältöineen, tuotteiden ja palveluiden maksutiedot ja ostotapahtumiin liittyvät tiedot sekä tekniset verkkotunnistetiedot (jäljempänä kohta 12).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat rekisteröidyn itse antamat tiedot asiakassuhteen syntymisen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden tilausta tehtäessä, yhteydenottolomakkeen käyttämisessä tai asiakaspalautteen annon yhteydessä tai asiakkaan suullisesti antamat tiedot palveluita ja tuotteita ostettaessa.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja saadaan myös julkisista lähteistä mm. numeropalvelut, yritysrekisterit ja yritysten verkkosivustot.

6.Henkilötietojen säilytysaika

Oikeutettuun etuun perustuvia henkilötietoja säilytetään korkeintaan 2 vuotta (organisaatiot) tai 2 vuotta (yksityishenkilöt) viimeisimmästä asiakaskontaktista. Sopimukseen perustavia henkilötietoja säilytetään 2 vuotta tai kirjanpitolain vaatima aika.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Verkkosivujen ylläpito on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja it-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. It-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai lähettämällä tarkastuspyyntö tietosuoja@toneco.fi.

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon poistamista ja oikaisemista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, täydentämistä ja poistamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse tietosuoja@toneco.fi

12. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

13. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi muunlaisten evästeiden käytölle.

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Käytössä olevat evästeesi:

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut: