fbpx

Taustamusiikin arvo liiketoiminnassa – Puramme 5 yleisintä myyttiä!

Nykyisin asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja, kuin koskaan aikaisemmin. Kilpailun kiihtyminen puolestaan vaatii yrityksiltä nopeaa reagointia ja jatkuvaa toiminnan kehitystä. Yritysten kaikkien toimien tulee olla kuitenkin tarkkaan perusteltuja – mitä sijoitus antaa yritykselle takaisin? Yrityksen näkökulmasta myös taustamusiikki on taloudellinen investointi, jonka kannattavuus on pystyttävä perustelemaan.

Käymme tässä artikkelissa läpi, mikä on taustamusiikin arvo liiketoiminnassa – artikkelin loppupuolella puramme myös yleisimmät myytit taustamusiikista!

Yritykset investoivat aikaa ja rahaa brändin markkinoinnin eri työkaluihin, mutta useimmiten äänen ja taustamusiikin käytön suurta potentiaalia ei hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Tutkimusten mukaan ääni ja taustamusiikki ovat kuitenkin tärkeimpiä brändin asemaa vahvistavia elementtejä. Brändiin sopiva taustamusiikki vahvistaa brändimielikuvaa ja kasvattaa tunnettuutta. Musiikin avulla on siis suuri mahdollisuus erottua kilpailusta. 

Huolella valittu taustamusiikki vaikuttaa siihen, miten asiakkaat muistavat yrityksen: brändit, jotka käyttävät musiikkia strategisesti, muistetaan jopa 96 % paremmin kuin ne, jotka eivät joko käytä musiikkia tai joiden musiikki ei sovi kokonaisuuteen. 

Taustamusiikki osana kokonaisvaltaista asiakaskokemusta

Asiakaskokemuksesta ja sen jatkuvasta kehityksestä on puhuttu vuosia, olisiko nyt viimeistään aika tehdä strategia siitä, miten asiakaskokemusta käytännöntasolla kehitetään ja toteutetaan?

Yksi tärkeimmistä asioista asiakaskokemuksen kehittämiseen on asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus brändistä – miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän astuu myymälään sisään tai asioi myymälässä, entä millainen tunne asiakkaalle jäi käynnistä? 

Taustamusiikilla on suuri vaikutus yrityksen tunnelmaan ja sitä kautta asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen. Taustamusiikin avulla saamme asiakkaan viihtymään tilassa, mutta myös palaamaan uudestaan ja kertomaan kokemuksestaan myös muille.

Taustamusiikki ei ainoastaan vaikuta asiakkaisiin, vaan se myös parantaa henkilökunnan viihtyvyyttä – Tyytyväinen henkilökunta puolestaan suoriutuu paremmin niin myynnillisesti, kuin asiakaspalvelunkin puolesta.

Taustamusiikki lisää tutkitusti myyntiä

Taustamusiikin tuoma lisäarvo viihtyvyyteen ja asiakaskokemukseen on todistettu jo useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa. Taustamusiikilla pystytään kuitenkin vaikuttamaan myös asiakkaan ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta myyntilukuihin. 

Brändiin sopiva taustamusiikki saa asiakkaat viihtymään pidempään, ja kun viipymäaika kasvaa, asiakas ostaa herkemmin suunniteltua enemmän:

Tutkimusyhtiö Kantarin toteuttaman tutkimuksen mukaan 25% ostokokemuksensa erinomaiseksi arvioineista osti suunniteltua enemmän markettiympäristössä (vrt. ei-tunnettu musiikki).

Soundtrack Your Brandin ja Gant-vaatemyymälän tutkimuksen mukaan brändiin sopiva taustamusiikki kasvatti myyntiä 31,7 % (myymälän keskimyynti verrattuna aikoihin, jolloin soi muu kuin määritetty brändiin sopiva musiikki).

Yksinkertaistettuna brändiin ja tilaan sopiva taustamusiikki lisää sekä sitoutuneita asiakkaita, että tuloja yritykselle.

Taustamusiikin 5 yleisintä myyttiä

Taustamusiikkiin liittyen kuulee usein erinäisiä mielipiteitä ja uskomuksia. Puramme nyt 5 yleisintä myyttiä taustamusiikin arvoon liittyen:

1. “Emme tarvitse taustamusiikkia, nykyinen tilanteemme ilman taustamusiikkia on riittävä”

Kun taustamusiikkia ei ole, seurauksena ei yleensä ole hiljaisuus, vaan entistä rauhattomampi äänimaailma. Hallitsematon häly häiritsee asiakkaita, mutta erityisen raskaaksi se voi käydä henkilökunnalle. Ääritapauksissa asiakkaat voivat kokea hiljaisuuden painostavan asiointia.

Brändiin sopivan taustamusiikin myötä äänimaailma on hallittua ja yritys kuulostaa juuri siltä, miltä pitääkin – Tämä saa henkilökunnan sekä asiakkaat viihtymään ja palaamaan uudestaan.

2. ”Meillä eurot tulee hyvällä henkilökunnalla ja heidän asiakaspalvelutaidoillaan” 

Taustamusiikilla on tutkitusti vaikutusta asiakkaan ostokäyttäytymiseen ja myyntiin. Taustamusiikki myös parantaa henkilökunnan viihtyvyyttä – Tyytyväinen henkilökunta puolestaan suoriutuu paremmin niin myynnillisesti, kuin asiakaspalvelunkin puolesta.

Mihin tulokseen ammattitaitoinen henkilökunta voisikaan yhdessä yltää musiikin tuoman yhteenkuuluvuuden, innon ja viihtyvyyden avulla?

3. ”En usko, että päivän hittien soittaminen myymälöissämme tuottaisi lisää euroja”

Hittien soittaminen ei ole itseisarvo, vaan hyvä soittolista suunnitellaan brändin mukaiseksi. Brändiin sopiva taustamusiikki puolestaan parantaa yritysmielikuvaa, saa asiakkaan viihtymään ja lisää myyntiä.

4. ”Meillä asiakaskäynnit ovat niin nopeita, eikä asiakas jää kuuntelemaan musiikkia”

Asiakas ei yleisesti tule kuuntelemaan musiikkia, vaan ostamaan tai tutustumaan tuotteeseen. Tutkimusten mukaan parhaimmillaan musiikki vaikuttaa taustalla tiedostamatta, saaden asiakkaan viihtymään pidempään ja käyttämään enemmän euroja sekä palaamaan uudestaan.

5. ”Olemme itsenäisesti kokeilleet taustamusiikkia, eikä kokemukset olleet hyviä”

Taustamusiikkia ei parhaimmillaan kuunnella, vaan se vaikuttaa passiivisesti asiakkaaseen. Ihminen ei osaa yleensä tietoisesti arvioida vaikutuksia. Tutkimukset täytyy näin ollen tehdä tunnetasolla ammattilaisen tekemänä.

Musiikin vaikutus perustuu tunnekäyttäytymiseen

Musiikin voima perustuu sen kykyyn vaikuttaa tunteisiimme. Kun musiikki on kohdallaan, asiakkaat tuntevat mielihyvää ja nauttivat olostaan. Se taas voi olla ratkaisevaa ostopäätöksiä tehdessä, sillä useimmiten ostopäätökset ovat tunnepohjaisia. 

Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen kuvailee musiikin vaikutusta seuraavasti:

“Yleensä tutun musiikin herättämät muistot ovat esitietoisia eli kuulija ei itse välttämättä kiinnitä niihin huomiota, mutta muistot noista mukavista vanhoista tilanteista vaikuttavat käyttäytymiseen, mikä näkyy rentoutumisena ja virkistymisenä”

Artikkeli on julkaistu alkuperäisesti GT Musiikkilupien verkkosivuilla ja artikkelin oikeudet omistaa Musiikkiluvat.fi

Lue lisää blogistamme

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut: