fbpx

Äänibrändäys

Äänibrändäys on äänen systemaattista käyttöä, joka perustuu brändin identiteettiin, visioihin, arvoihin, lupaukseen ja persoonallisuuteen. Se yksilöi niin yrityksiä, palveluita kuin tuotteita. Musiikkiin ja ääneen liitettävien merkitysten avulla välitetään viestejä ja mielikuvia sekä vahvistetaan niitä. Äänibrändäystä käytetään suunnitelmallisesti kaikissa kontaktipinnoissa, missä vuorovaikutus yrityksen ja sidosryhmien välillä on mahdollista.

Äänibrändäyksen tavoitteena on luoda yritykselle tai tuotebrändille uniikki, erottuva ja yhtenäinen ääni-identiteetti, joka tukee brändimielikuvaa ja vahvistaa asiakkaan tunnesidettä brändiin.

äänibrändäys toneco

Äänibrändäyksen elementit

Vaikka olemme erikoistuneet asiakastilojen ja brändien musiikkiprofilointiin, äänibrändäyksen piiriin kuuluvat kaikki brändiin liittyvät äänet. Niitä ovat äänilogo, jingle, brändibiisi, brändin ääni, äänisymboli, brändin äänimaisema, musiikkiprofiilit, jonotusmusiikki, äänimerkit ja tuoteäänet.

Toimiva äänibrändäys voi olla myös hiljaisuutta tai sen maksimointia. Tärkeintä on, että ääntä käytetään strategisesti edistämään niitä arvoja, joita äänellä halutaan vahvistaa.

Me autamme sinua kartoittamaan millaiset äänielementit edistävät yrityksesi myyntitavoitetta ja työhyvinvointia, vahvistavat brändiäsi sekä parantavat asiakaskokemusta.

äänibrändäys
"Ääni osana yrityksen brändi-identiteettiä sivuutetaan usein kokonaan, koska äänen vaikuttavuutta ja hyötyjä ei yrityksissä täysin vielä ymmärretä. Ne yritykset, jotka panostavat äänen strategiseen käyttöön nyt, saavat hurjan etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Äänen kautta voi vaikuttaa asiakkaan tunteisiin ja käyttäytymiseen, oikeanlainen äänimaailma vahvistaa brändimielikuvaa ja lisää asiakasluottamusta. On silkkaa rahan tuhlausta jättää käyttämättä äänen tuomia mahdollisuuksia, sillä äänen strateginen käyttö tuottaa pitkällä tähtäimellä setelinippuja yrityksen tilille”. "
Sannaliisa Ilkka
Musiikkisuunnittelija
Toneco Oy

Äänistrategia ja konseptointi

äänistrategia

Haluamme olla varmoja, että äänielementit toimivat kaikissa asiakasympäristöissä ja viestivät oikealla tavalla sen, mitä asiakas haluaa. Luodaksemme yhtenäisen äänibrändin, äänten tulee heijastaa niin visuaalisia kuin brändin ytimen arvoja ja identiteettiä.

Ilman syväluotaavaa asiakkaan brändi-, ja kilpailija-analyysiä emme voi toteuttaa koherenttia äänibrändiä. Analysoinnin avulla luomme perustan äänellisille käyttökohteille ja mietimme mitä tarvitaan, missä tarvitaan, milloin tarvitaan.

Analyysiin perustuen kokoamme TONE-muistion, joka sisältää yrityksesi uuden äänistrategian ja -konseptin.

Äänituotanto

Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu niin säveltäjiä, äänisuunnittelijoita, miksaajia ja masteroijia kuin huippustudioita. Tuotamme yrityksellesi kaikki ne äänelliset elementit, jotka vahvistavat brändiäsi.

äänituotanto

Ambienssit, äänimaisemat ja tilaussävellykset

äänituotanto

Uniikilla, liiketoiminnan tueksi sävelletyllä äänimaisemalla tai tilaussävellyksellä voidaan muokata toimi- ja liiketilojen tunnelmaa, tukea asiakaspolun eri vaiheita ja tehdä asiakaskokemuksesta mieleenpainuvampi. Yritykselle sävellettyä sisältöä voidaan käyttää osana taustamusiikkia tai omana kokonaisuutenaan. Ja mikä parasta, voit itse vaikuttaa siihen, miltä yrityksesi kuulostaa.

Kiinnostuitko?

Tonecolta kaikki brändiisi liittyvät äänet, musiikki, äänisymbolit, äänimaisemat yms.

äänibrändäys toneco

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut: