fbpx

Ambienssi taustamusiikin tukena

Ambienssi yhdistää taustaäänet musiikin eri elementteihin ja tukee hyvin suunniteltuna täydellisesti liiketilan tai brändin tunnelmaa.
Ambienssi taustamusiikin tukena

Kun sinut kuullaan, sinut muistetaan. Asiakkaan ja brändin välinen tunneside vahvistuu, jos ääntä ja musiikkia käytetään onnistuneesti osana brändin strategiaa. Kun asiakas kotonaan palaa mielessään edelliseen asiointiin brändin liike- tai toimitiloissa, vaikuttavat tunteet muistikuviin. Miten henkilökunta kohtasi minut? Oliko asiointi sujuvaa? Miten liiketila oli sisustettu? Oliko ääniympäristö miellyttävä ja ristiriidaton? Millainen tunnelma liiketilassa oli? Minkälainen tunne kokonaisuudessaan asioinnista jäi?

Ymmärrys äänen tärkeydestä kasvanut Suomessa

Ymmärrys äänen tärkeydestä osana asiakaskokemusta on kasvanut Suomessa kahdessa vuosikymmenessä huimasti. Moni yritys panostaa toimipaikkojen äänimaailmaan ja ammattilaisen suunnittelema taustamusiikki onkin usein jo itsestäänselvyys. Ainutlaatuista asiakaskokemusta tarjottaessa perinteisen taustamusiikin rinnalle on viime vuosien aikana noussut erilaisiin käyttötarkoituksiin sävelletyt äänimaisemat. Mutta miksi?

ambienssi liiketilassa

Musiikki on parhaimmillaan elementti, jolla tunnelma liiketilassa viimeistellään. Ja koska erottautuminen on tärkeää, yhä useammin asiakkaille halutaan tarjota elämyksellisyyttä – tai vähintäänkin jotain erilaista. Tällöin juuri ambienssin käyttö luo monipuolisia vaihtoehtoja tuoda liiketilaan jotain persoonallista, uutta ja omaa. Tilaustyönä sävellettyyn taustaäänen ja sen sisältämään tunneviestiin brändi voi itse vaikuttaa tarkasti. Harkittu tunnelma on tehokas työväline mielikuvia luotaessa. Tästä esimerkkinä voidaan mainita lääkärikeskus, jonka asiakastiloissa soi radion sijaan brändin arvoja, luottamusta, rauhaa ja turvallisuuden tunnetta tukeva ambienssi.

Mitä ambienssilla tarkoitetaan?

Perinteisesti ambienssilla tarkoitetaan tasapainoista äänimattoa tai äänimaisemaa. Se koostuu usein musiikin elementeistä, yhdistettynä luonnonääniin tai muihin taustaääniin. Ambienssi taustamusiikkina tai taustamusiikin tukena on kuitenkin monivivahteisempaa. Brändin oma tilaääni voidaan säveltää täysin käyttötarkoitusta vastaavaksi musiikiksi ja se voi sisältää yhtä hyvin niin pop-musiikin elementtejä ja tematiikkaa, kuin luonnon ääniä. Sävellyksiin voidaan lisätä esimerkiksi brändin äänilogo, mainoskampanjaan liittyviä viittauksia tai upean laulajan kertoma tarina. Vain mielikuvitus on rajana.

Minkälaisesta tunnelmasta tai tunteesta sinun brändisi muistetaan ja voisiko sen tukemista edelleen tehostaa ambienssin avulla?

Missä tilaääntä käytetään?

Ambienssilla on lukuisia toimivia käyttötarkoituksia ja -kohteita. Erityisesti sillä voidaan luoda jotain sellaista mitä muilla ei ole, värittäen monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti brändin kertomaa tarinaa. Usein taustaäänellä vahvistetaan liiketilan tunnelmaa, tuetaan myymälän kampanjoita tai korostetaan eri alueita. Sitä käytetään myös hiljaisissa tiloissa, joihin halutaan luoda helpommin lähestyttävä ja aisteja herättävä äänimaailma. Brändin omaa taustaääntä (tai musiikkikappaletta) voidaan käyttää niin ikään asiakaspolun vahvistamiseen, tuoden se osaksi taustamusiikkia ja asiakaspolun eri vaiheita. Esimerkkinä toimii vaateliike, jonka kuratoidun taustamusiikin joukossa ambienssia toistetaan aika ajoin, ja jonka sovituskopeissa sekä tuulikaapissa äänimaisema on läsnä koko ajan.

Terveisin

Matias Taivainen

Musiikkibrändäys ja ambienssi

Lue lisää blogistamme

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut: